Nieuws

GiessenlandenNet: de laatste ontwikkelingen

Nieuws over GiessenlandenNet, het glasvezelnetwerk in Giessenlanden

21 December 2018 | Nieuws

Nieuws over het glasvezelnetwerk in Giessenlanden

 

VitrumNet en GiessenlandenNet gaan samen werken
Een open netwerk -zoals GiessenlandenNet- geeft de mogelijkheid aan bedrijfstakken die over een eigen netwerk beschikken om er gebruik van te maken. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan zorginstellingen. Het is van groot belang voor ons allemaal dat zij gebruik kunnen maken van een goed en betrouwbaar netwerk. Rivas heeft bijvoorbeeld directe koppelingen met ziekenhuizen in de regio en levert zorg op afstand door middel van internet. Maar ook voor brandweerkazernes, ambulancediensten en scholen is een betrouwbaar netwerk belangrijk. VitrumNet regelt de totstandkoming voor dit soort organisaties en gaat dat nu ook via het netwerk van GiessenlandenNet doen. Dat is goed nieuws voor ons allemaal.

Wat brengt 2019 ons op glasvezelgebied?

Nieuwe providers
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan nieuwe mogelijkheden en aanbieders. Het bestuur van GiessenlandenNet is in gesprek met diverse providers over de mogelijkheden om op het netwerk van Giessenlanden uit te gaan zenden.  Dat zijn lange trajecten, omdat er vooraf veel vragen moeten worden beantwoord, onder andere op technisch vlak en rondom het borgen van kwaliteit.

Plaatselijke televisie?
Het netwerk is open en dus beschikbaar voor verenigingen, ondernemers, kerken etcetera. Om een specifiek TV kanaal te maken, moet er natuurlijk wel een en ander gebeuren. Los van de techniek –daaraan kan door GiessenlandenNet invulling worden gegeven- is er vooral ook content nodig. Zoals bijvoorbeeld reportages en beeldmateriaal. Misschien leuk om binnen uw vereniging eens na te denken of bijvoorbeeld een terugkerende reportage op een plaatselijk TV kanaal interessant is? Daar is dan natuurlijk wel de inzet vanuit de vereniging voor nodig om de content aan te leveren aan GiessenlandenNet.

Molenlanden
Per 1 januari is de fusie tussen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard een feit. U heeft misschien in het regionale nieuws gelezen dat er hard gewerkt wordt aan de uitrol van glasvezel in de gemeente -nu nog- Molenwaard. Als er door de politiek groen licht wordt gegeven, dan kan er gestart worden met het project. Op termijn is het dan de bedoeling dat de beide netwerken gaan samenwerken. Dat geeft nog meer mogelijkheden voor de toekomst. We houden u op de hoogte!

Maar nu eerst richting eindejaar….
Stichting GiessenlandenNet wenst u fijne feestdagen en een gezond 2019!

Namens het bestuur,

Kid Schuijt, Gert-Jan Inpijn, Kees Verspui en Marieke Koorevaar